AUÐLINDIR, ORKA OG UMHVERFISMÁL

Við veitum ráðgjöf um ‏‏þær lagareglur sem gilda um auðlindir, orku og umhverfismál en lögmenn okkar hafa meðal annars veitt ráðgjöf og annast hagsmunagæslu vegna vatnsorkuvera, vindorkugarða og fiskeldiskvía. Dagmar Sigurðardóttir, Kristinn Bjarnason, Magnús Baldursson, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson veita ráðgjöf á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

KRISTINN BJARNSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

EIGNARNÁM, LANDSKIPTI OG LANDAMERKI

Við gætum hagsmuna umbjóðenda okkar við eignarnám og landskipti og þegar ágreiningur er um landamerki. Dagmar Sigurðardóttir, Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Magnús Baldursson, Marteinn Másson og Pétur Örn Sverrisson hafa sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

Magnús Baldursson
Lögmaður - Eigandi

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

EVRÓPURÉTTUR/EES-RÉTTUR

Við veitum umbjóðendum okkar ráðgjöf um þær reglur sem gilda samkvæmt EES-samningnum og skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt honum. Dagmar Sigurðardóttir, Gizur Bergsteinsson, Magnús Baldursson, Pétur Örn Sverrisson og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

Magnús Baldursson
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

Fasteignir

Við veitum ráðgjöf við kaup og sölu fasteigna og fjármögnun í tengslum við slík viðskipti. Við tökum að okkur hagsmunagæslu og veitum ráðgjöf vegna ætlaðra galla á fasteign og um réttarstöðu fasteignareiganda gagnvart nágrönnum og í fjöleignarhúsum. Við veitum jafnframt ráðgjöf um réttarstöðu eigenda að óskiptri sameign. Við veitum enn fremur ráðgjöf við gerð leigusamninga um íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Dagmar SigurðardóttirElva Ósk WiiumGuðbjarni EggertssonGuðmundur Óli BjörgvinssonMarteinn MássonÓlafur KjartanssonPétur Örn SverrissonSveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

ELVA ÓSK WIIUM
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

ÓLAFUR KJARTANSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

FÉLAGARÉTTUR

Við veitum ráðgjöf um málefni hlutafélaga og einkahlutafélaga, svo sem um hækkun og lækkun hlutafjár, auk þess sem lögmenn okkar taka að sér fundarstjórn á hluthafafundum. Við veitum jafnframt ráðgjöf um sameignarfélög og samlagsfélög og þær ólíku reglur sem gilda um einstök félagaform. Elva Ósk Wiium, Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

ELVA ÓSK WIIUM
Lögmaður - Eigandi

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI, VERÐBRÉFASJÓÐIR OG VÁTRYGGINGAFÉLÖG

Við veitum fjármálafyrirtækjum, verðbréfasjóðum og vátryggingafélögum ráðgjöf um þau‏ lög og reglur sem gilda um starfsemi ‏‏þeirra. Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Pétur Örn Sverrisson og Sölvi Davíðsson hafa allir sér‏þekkingu á ‏þessu sviði.

Lögmenn

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

FJÁRMÖGNUN FYRIRTÆKJA

Við veitum lántökum og lánveitendum ráðgjöf í tengslum við gerð lánasamninga, útgáfu skuldabréfa og annarra skuldaskjala. Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sér‏þekkingu á ‏‏þessu sviði.

Lögmenn

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

KRISTINN BJARNSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður - Eigandi

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður - Eigandi

Nánar

FJÖLSKYLDUMÁL – HJÓN, SAMBÚÐARFÓLK, BÖRN OG ERFÐIR

Við önnumst gerð kaupmála og erfðaskráa og veitum ráðgjöf í tengslum við áhrif ráðstafana á skattgreiðslur. Við gætum hagsmuna ‏hjóna og sambúðarfólks við skilnað eða sambúðarslit, hvort heldur um er að ræða ágreining um fjárskipti eða forsjá barna. Við tökum jafnframt að okkur skiptastjórn við opinber skipti til fjárslita milli hjóna eða sambúðarfólks sem og skiptastjórn dánarbúa. Þá önnumst við hagsmunagæslu í barnaverndarmálum. Elva Ósk Wiium, Guðbjarni Eggertsson, Magnús Baldursson, Marteinn Másson, Ólafur Kjartansson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sér‏þekkingu á ‏þessum sviðum.

Lögmenn

ELVA ÓSK WIIUM
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

ÓLAFUR KJARTANSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

HÖFUNDA- OG HUGVERKARÉTTUR

Við veitum ráðgjöf á sviði höfunda- og hugverkaréttar. Magnús Baldursson, Marteinn Másson og Sölvi Davíðsson hafa sérþekkingu á ‏þessu sviði.

Lögmenn

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

INNHEIMTA VANSKILAKRAFNA

Við aðstoðum viðskiptavini okkar við innheimtu vanskilakrafna hér á landi sem erlendis. Marteinn Másson og Ólafur Kjartansson hafa víðtæka reynslu af innheimtu vanskilakrafna.

Lögmenn

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

ÓLAFUR KJARTANSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

LÍFEYRISSJÓÐIR

Við veitum lífeyrissjóðum ráðgjöf um þau lög og reglur sem gilda um starfsemi þeirra. Guðbjarni Eggertsson, Guðmundur Óli Björgvinsson og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hafa sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MÁLFLUTNINGUR OG GERÐARMEÐFERÐ

Lögmenn okkar hafa samanlagt flutt hátt í tvö þúsund mál fyrir íslenskum dómstólum. Við gætum hagsmuna umbjóðenda okkar fyrir héraðsdómstólunum, Landsrétti, Hæstarétti Íslands og þegar leitað er ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Við gætum jafnframt hagsmuna umbjóðenda okkar fyrir sjálfstæðum úrskurðarnefndum og þegar samið hefur verið um að leggja ágreining í gerðardóm.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

ELVA ÓSK WIIUM
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

KRISTINN BJARNASON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

ÓLAFUR KJARTANSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

OPINBER STARFSMANNARÉTTUR

Við veitum ráðgjöf á sviði opinbers starfsmannaréttar, þar á meðal við ráðningu, áminningu og uppsögn opinberra starfsmanna. Þá veitum við rágjöf við gerð starfslokasamninga. Dagmar Sigurðardóttir, Gizur Bergsteinsson og Kristinn Bjarnason hafa öll sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn

DAGMAR SIGURÐARDÓTTIR
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

KRISTINN BJARNASON
LÖGMAÐUR - EIGANDI

Nánar

SAMKEPPNISRÉTTUR

Við höfum sérþekkingu á ákvæðum samkeppnislaga um ólögmætt samráð, misnotkun á markaðsráðandi stöðu og samruna fyrirtækja. Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Sölvi Davíðsson og Kristinn Bjarnason hafa allir gætt hagsmuna Samkeppniseftirlitsins, ýmist fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála og/eða dómstólum.

Lögmenn