AUÐLINDIR, ORKA OG UMHVERFISMÁL

Við veitum ráðgjöf um ‏‏þær lagareglur sem gilda um auðlindir, orku og umhverfismál en lögmenn okkar hafa meðal annars veitt ráðgjöf og annast hagsmunagæslu vegna vatnsorkuvera, vindorkugarða og fiskeldiskvía. Kristinn Bjarnason, Magnús Baldursson, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

KRISTINN BJARNSON
Lögmaður

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
Lögmaður

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

eignarnám, landskipti og landamerki

Við gætum við hagsmuna umbjóðenda okkar við eignarnám og í ágreiningsmálum um landskipti og landamerki. Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Magnús Baldursson, Marteinn Másson og Pétur Örn Sverrisson hafa allir sérþekkingu á þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður

Nánar

Magnús Baldursson
Lögmaður

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður

Nánar

Evrópuréttur/ees-réttur

Við veitum umbjóðendum okkar ráðgjöf um EES-samninginn og skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt honum. Gizur Bergsteinsson, Magnús Baldursson, Pétur Örn Sverrisson og Sölvi Davíðsson hafa allir sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

Fasteignir

Við veitum ráðgjöf í tengslum við fjármögnun, kaup og sölu fasteigna og tökum að okkur hagsmunagæslu vegna ætlaðra galla við kaup á fasteignum. Við veitum jafnframt ráðgjöf um réttarstöðu fasteignareiganda gagnvart nágrönnum, réttarstöðu fasteignareiganda í fjöleignarhúsum og réttarstöðu eigenda að óskiptri sameign. Þá veitum við ráðgjöf í tengslum við gerð leigusamninga um atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Guðbjarni Eggertsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

FÉLAGARÉTTUR

Við veitum ráðgjöf um málefni hlutafélaga og einkahlutafélaga, svo sem um hækkun og lækkun hlutafjár, auk þess sem lögmenn okkar taka að sér fundarstjórn á hluthafafundum. Við veitum jafnframt ráðgjöf um sameignarfélög og samlagsfélög og þær ólíku reglur sem gilda um einstök félagaform. Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður

Nánar

MARTEINN MÁSSON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður

Nánar

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI, VERÐBRÉFASJÓÐIR OG VÁTRYGGINGAFÉLÖG

Við veitum fjármálafyrirtækjum, verðbréfasjóðum og vátryggingafélögum ráðgjöf um þau‏ lög og reglur sem gilda um starfsemi ‏‏þeirra. Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Pétur Örn Sverrisson og Sölvi Davíðsson hafa sér‏þekkingu á ‏þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

fjármögnun fyrirtækja

Við veitum umbjóðendum okkar og lánveitendum ‏þeirra ráðgjöf í tengslum við gerða lánasamninga og útgáfu skuldabréfa. Guðmundur Óli Björgvinsson, Kristinn Bjarnason, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sér‏þekkingu á ‏‏þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

KRISTINN BJARNSON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

FJÖLSKYLDUMÁL –
HJÓN, SAMBÚÐARFÓLK, BÖRN OG ERFÐIR

Við önnumst gerð kaupmála og erfðaskráa og veitum ráðgjöf í tengslum við áhrif ráðstafana á skattgreiðslur. Við gætum hagsmuna ‏hjóna og sambúðarfólks við skilnað eða sambúðarslit, hvort heldur um er að ræða ágreining um fjárskipti eða forsjá barna. Við tökum jafnframt að okkur skiptastjórn við opinber skipti til fjárslita milli hjóna eða sambúðarfólks sem og skiptastjórn dánarbúa. Þá önnumst við hagsmunagæslu í barnaverndarmálum. Guðbjarni Eggertsson, Magnús Baldursson, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa öll sér‏þekkingu á ‏þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

HÖFUNDA- OG HUGVERKARÉTTUR

Við veitum umbjóðendum okkar ráðgjöf á sviði höfunda- og hugverkaréttar. Magnús Baldursson, Marteinn Másson og Sölvi Davíðsson hafa þekkingu á ‏þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

innheimta VANSKILAKRAFNA

Við aðstoðum viðskiptavini okkar við innheimtu vanskilakrafna hér á landi sem erlendis. Marteinn Másson hefur víðtæka ‏þekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

LÍFEYRISSJÓÐIR

Við veitum lífeyrissjóðum ráðgjöf um þau lög og reglur sem gilda um starfsemi þeirra. Guðbjarni Eggertsson, Guðmundur Óli Björgvinsson og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hafa sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

MÁLFLUTNINGUR OG GERÐARMEÐFERÐ

Lögmenn okkar hafa samanlagt flutt á annað þúsund mál fyrir dómstólum. Við gætum hagsmuna umbjóðenda okkar fyrir héraðsdómstólunum, Landsrétti, Hæstarétti Íslands og þegar leitað er ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Þá gætum við hagsmuna umbjóðenda okkar þegar samið hefur verið um að leggja ágreining í gerðardóm.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

GUÐBJARNI EGGERTSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

KRISTINN BJARNASON
LÖGMAÐUR

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
lögmaður

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SAMKEPPNISRÉTTUR

Við höfum sérþekkingu á ákvæðum samkeppnislaga um ólögmætt samráð, misnotkun á markaðsráðandi stöðu og samruna fyrirtækja. Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Sölvi Davíðsson og Kristinn Bjarnason hafa allir gætt hagsmuna Samkeppniseftirlitsins, ýmist fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála og/eða dómstólum.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
Lögmaður

Nánar

samrunar og áreiðanleikakannanir

Við veitum umbjóðendum okkar ráðgjöf í tengslum við kaup og sölu fyrirtækja, gerð samrunatilkynninga og áreiðanleikakannanir. Pétur Örn Sverrisson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sölvi Davíðsson hafa sérþekkingu á ‏þessum sviðum.‏

Lögmenn á þessu sviði

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SKAÐABÓTA- OG VÁTRYGGINGARÉTTUR

Við önnumst hagsmunagæslu fyrir þá sem hafa orðið fyrir skaðabótaskyldu tjóni. Jafnframt veitum við tryggingafélögum og endurtryggjendum ráðgjöf um réttarstöðu ‏þeirra. Guðbjarni Eggertsson, Guðmundur Óli Björgvinsson, Magnús Baldursson, Marteinn Másson, Pétur Örn Sverrisson og Sölvi Davíðsson hafa sér‏þekkingu á þessum sviðum.

Lögmenn á þessu sviði

GUÐBJARNI EGGERTSSON
Lögmaður

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

MAGNÚS BALDURSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

MARTEINN MÁSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SÖLVI DAVÍÐSSON
LÖGMAÐUR

Nánar

SKATTAR OG ÞJÓNUSTUGJÖLD

Við veitum viðskiptavinum okkar ráðgjöf um áhrif ráðstafana þeirra á skattgreiðslur, aðstoðum þá við að leita bindandi álits skattyfirvalda og gætum hagsmuna þeirra í samskiptum við skattyfirvöld. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Gizur Bergsteinsson hafa víðtæka sérþekkingu á þessu sviði. Áður en þau gengu til liðs við LAGASTOÐ starfaði Sveinbjörg Birna hjá endurskoðunarfyrirtækjunum Deloitte og Ernst & Young og Gizur hjá yfirskattanefnd en honum hefur í nokkur skipti verið falið að gæta hagsmuna íslenska ríkisins í málum þar sem deilt er um skattgreiðslur einstaklinga og fyrirtækja.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður

Nánar

SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Lögmaður

Nánar

SKIPTASTJÓRN OG FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING

Við tökum að okkur skiptastjórn í þrotabúum og aðstoðum fyrirtæki sem þurfa að óska eftir greiðslustöðvun eða leita nauðasamninga. Jafnframt önnumst við ráðgjöf við lánveitendur í tengslum við endurskipulagningu á fjárhag fyrirtækja. Kristinn Bjarnason, Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson og Pétur Örn Sverrisson hafa sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

KRISTINN BJARNASON
Lögmaður

Nánar

GUÐMUNDUR ÓLI BJÖRGVINSSON
Lögmaður

Nánar

PÉTUR ÖRN SVERRISSON
Lögmaður

Nánar

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður

Nánar

STJÓRNSKIPUNARRÉTTUR OG MANNRÉTTINDI

Við veitum viðskiptavinum okkar ráðgjöf um ákvæði stjórnarskrárinnar, þar með talið um mannréttindi, og tökum að okkur að semja kvartanir til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna brota á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu. Gizur Bergsteinsson, Guðmundur Óli Björgvinsson og Kristinn Bjarnason hafa sérþekkingu á þessu sviði.

Lögmenn á þessu sviði

GIZUR BERGSTEINSSON
Lögmaður

Nánar