Ólafur Kjartansson

Sérsvið

 • Fasteignir
 • Fjölskyldumál – Hjón, sambúðarfólk, börn og erfðir
 • Innheima vanskilakrafna
 • Málflutningur og gerðarmeðferð
 • Skaðabóta- og vátryggingaréttur
 • Skiptastjórn & fjárhagsleg endurskipulagning
 • Stjórnskipunarréttur og mannréttindi
 • Verktakaréttur
 • Verjendastörf og réttargæsla

LÖGMAÐUR – EIGANDI

Ólafur hefur réttindi til að flytja mál fyrir héraðsdómstólunum og Landsrétti. Ólafur lauk embættisprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 2005, hlaut réttindi til að flytja mál fyrir héraðsdómstólunum 2007 og Landsrétti 2018. Ólafur hefur verið sjálfstætt starfandi lögmaður frá 2016 og gekk í eigendahóp LAGASTOÐAR 2021.

Ólafur hefur sérþekkingu á sviði samninga- og kröfuréttar. Á undanförnum árum hefur hann einkum sinnt verkefnum á sviði verktaka- og útboðsréttar og annast samningagerð af margvíslegu tagi. Ólafur veitir ráðgjöf um allt sem viðkemur fasteignum, þar með talið réttarreglur um skipulagsmál, fjöleignarhús og fasteignaviðskipti. Ólafur hefur talsverða reynslu af skiptastjórn þrotabúa og dánarbúa auk þess sem hann veitir ráðgjöf um erfðamálefni. Ólafur hefur mikla reynslu af málflutningi í einkamálum og veitir hvort tveggja einstaklingum og fyrirtækjum almenna lögmannsþjónustu.

MÁLFLUTNINGSRÉTTINDI

STARFSFERILL

 • Lögmaður, LAGASTOÐ, 2021-
 • Lögmaður, Lausnir lögmannsstofa ehf., 2016-21
 • Lögmaður, Hilda ehf., 2014-16
 • Lögmaður, Drómi hf., 2012-14
 • Lögmaður, Þorbergsson & Loftsdóttir sf., 2005-12

MENNTUN

 • Embættispróf frá lagadeild Háskóla Íslands, 2005
 • Stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík, 1997

FÉLAGS- OG TRÚNAÐARSTÖRF

 • Stjórnarmaður, Knattspyrnudeild Þróttar, 2019-

TUNGUMÁL

 • Enska
 • Norðurlandamál