4. apríl 2022 – Gizur Bergsteinsson skipaður í réttarfarsnefnd.

Dómsmálaráðherra hefur skipað Gizur Bergsteinsson, hæstaréttarlögmann og einn eiganda LAGASTOÐAR lögfræðiþjónustu ehf., til að taka sæti í réttarfarsnefnd. Skipunartími er frá 1. mars 2022 til 28. febrúar 2027.

Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra og hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar á sviði réttarfars. Helstu verkefni nefndarinnar eru að:

– vera dómsmálaráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði réttarfars,

– semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra,

– veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða réttarfar.

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=f423a566-4214-11e7-941a-005056bc530c