Gizur Bergsteinsson

ATTORNEY – PARTNER

Gizur hefur réttindi til að flytja mál fyrir héraðsdómstólunum, Landsrétti og Hæstarétti Íslands. Hann lauk embættisprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 1998 og LL.M. gráðu í viðskipta- og félagarétti frá University College London 2004. Gizur hefur starfað sem lögmaður frá 2005 en fyrir þann tíma starfaði hann sem lögfræðingur hjá yfirskattanefnd og aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt Íslands. Gizur gekk í eigendahóp LAGASTOÐAR 2010.

Gizur sérhæfir sig í málarekstri fyrir úrskurðarnefndum og dómstólum en hann hefur meðal annars gætt hagsmuna umbjóðenda sinna fyrir Hæstarétti Íslands og EFTA-dómstólnum. Gizur veitir viðskiptavinum sínum ráðgjöf á fjölmörgum réttarsviðum en hann hefur sérþekkingu á samkeppnisrétti, reglum um ríkisaðstoð, félaga- og skattarétti og málefnum sveitarfélaga. Á undanförnum árum hefur Gizur einkum veitt ríkisstofnunum og sveitarfélögum ráðgjöf auk þess sem hann hefur tekið að sér að gæta hagsmuna opinberra aðila í fjölmörgum málum fyrir úrskurðarnefndum og dómstólum.

QUALIFICATIONS

 • The Supreme Court of Iceland
 • The Court of Appeal
 • The District Courts

EDUCATION

 • LL.M., University College London 2004
 • Cand.jur., University of Iceland 1998
 • Matriculation exam, Menntaskólinn við Hamrahlíð 1993

LANGUAGES

 • English
 • German
 • Danish

CAREER

 • LAGASTOÐ 2010-
 • Lögmannsstofa Gizurar Bergsteinssonar ehf. 2005-2007 og 2008-2009
 • Kaupthing Bank hf. 2007-2008
 • The Supreme Court of Iceland 2001-2003 and 2004-2005
 • The Internal Revenue Board and the Parliamentary Ombudsman 1998-2001

OTHER

 • The Committee on Reopening of Judicial Proceedings 2018-2020
 • The Consumers Appeal Board 2005-2007

ACADEMIC

 • Prófdómari í munnlegum prófum í samkeppnisrétti og við meistaravarnir á ýmsum réttarsviðum við lagadeild Háskóla Íslands 2011-2021
 • Kennsla í einkamálaréttarfari við lagadeild Háskóla Íslands 1998-2008, 2013 og 2015
 • Kennsla í einkamálaréttarfari á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda 2006-2007

FÉLAGS- OG TRÚNAÐARSTÖRF

 • Formaður stjórnar foreldrafélags Réttarholtsskóla 2020-2021

Sérsvið

 • Evrópuréttur/EES-réttur
 • Félagaréttur
 • Málflutningur og gerðarmeðferð
 • Samkeppnisréttur
 • Skattar og þjónustugjöld
 • Skiptastjórn og fjárhagsleg endurskipulagning
 • Stjórnskipunarréttur og mannréttindi
 • Sveitarfélög
 • Útboð – Opinber innkaup

Hafðu samband við gizur